+370 640 50972 +370 687 23773

Grupinė terapija

1. Kas yra grupinė terapija?

Tai tokia terapija, kai gyvenimo sunkumai atskleidžiami ir mėginami suprasti, bendraujant ne tik su terapeutu, bet ir su kitais žmonėmis grupėje, kai aptariama viskas, kas vyksta grupėje tarp dalyvių. Gana dažnos temos – susvetimėjimas, vienatvė, izoliacija, santykių su kitais žmonėmis sėkmės ar nesėkmės priežastys, jausmų reiškimo problemos, kitų žmonių reikalingumas man ir mano reikalingumas kitiems, pakantumas ir nepakantumas, pyktis, gyvenimo problemų atspindys grupėje ir kt.

2. Kodėl grupė?

Kai į jūsų mintis, jausmus, veiksmus reaguoja keletas žmonių, tai turi daug stipresnį poveikį, nei vieno žmogaus reakcija. Tai padeda geriau suprasti save ir savo santykius su kitais žmonėmis, realiau pamatyti bendravimo su jais pasekmes. Grupė yra veidrodis, kuriame galima pamatyti savo santykius su žmonėmis realiame gyvenime.

3. Kokie yra grupinės terapijos tikslai?

Ji siekia skatinti asmenybės tobulėjimą, realesnį savęs ir kitų supratimą, moko nuoširdesnių santykių su kitais žmonėmis, sprendžia asmenines ir tarpasmeninių santykių problemas.

4. Kaip grupė dirba?

Jos darbo sėkmė priklauso nuo keleto dalykų. Svarbiausi yra šie: grupės dalyvių tarpusavio pasitikėjimas, padedantis jiems kalbėti apie save; žmonių su skirtingu gyvenimo patyrimu dalyvavimas; bendri grupės tikslai, kurių siekiama bendromis pastangomis, grupės sutelktumo, bendrumo jausmas; kvalifikuoto grupės terapeuto dalyvavimas; visų dalyvių susitarimas grupėje laikytis tam tikrų taisyklių.

5. Kas yra grupės vadovas?

Tai kvalifikuotas psichologas ar psichoterapeutas, specialiai pasirengęs dirbti su grupėmis. Jis yra grupės dalyvis, tačiau jo funkcijos grupėje yra specifinės. Jis nesprendžia čia savo asmeninių problemų, o siekia padėti grupės dalyviams geriau suprasti, kas vyksta jų viduje ir grupėje, paremia ir palaiko grupės dalyvius.

Pagal T. Saretsky, 1977; iš R. Kočiūnas “Psichoterapinės grupės: teorija ir praktika”, 1998

6. Grupinės terapijos trukmė

Grupė susitinka kartą per savaitę, 1,5 val.

Galite dalyvauti grupėje, kuri trunka 20 -25 susitikimus ar dar ilgiau, priklauso nuo jūsų tikslo, dėl kurio lankote grupę.

 

Klientų atsiliepimai, lankant grupinę terapiją:

Čia galiu tiek, kiek negalėjau niekur kitur. Čia saugu. Čia būryje nepažįstamų žmonių aš skleidžiuosi kaip gėlė, laukinė. Esu suprasta, priimta, vertinama, mylima, pastebėta, išklausyta.

Žinoma, daug darbo įdėta, daug “svogūnų supjaustyta”. Tačiau jaučiu, kad galiu kvėpuoti visa krūtine. Jaučiu vidinę meilę, dėkingumą, laimę. Tai nesitęsia amžinai, tačiau manęs laukia kiti iššūkiai. Čia sužinojau, kad mes visi esame vienoje valtyje. Aš nesu viena su savo skausmu ir “išprotėjusiomis mintimis”. Taip būna, kad ilgą laiką savyje kaupiau neišsakytus žodžius, “buvau geras, malonus”. NEBENORIU, nebenoriu to savo sveikatos sąskaita, savo neįgyvendintų svajonių sąskaita.

Jaučiu, kaip tvirtėja mano vidinė ašis, kaip galiu pasakyti “Ne”, kaip galiu pasakyti, kad pykstu, pradėjau jausti savo kūno siunčiamus signalus.

Galiu laužyti taisykles, jeigu to noriu, jeigu man to reikia. Iš pradžių nepatiko, kad turėjau prisiimti ATSAKOMYBĘ už savo veiksmus. Bet dabar aš labiau pasitikiu savimi.

Daug vidinių įtampų išsisprendė. Dar yra dalykų, kurie neišsisprendė, matau, kad manęs laukia vingiuotas kelias.

Jaučiuosi stipresnis visomis prasmėmis. Jaučiuosi vyriškesnis. Jaučiuosi stiprus savo silpnume, savo pažeidžiamume, aš Saugus, aš myliu, aš esu.

Dabar galiu sustoti ir stiprių emocijų metu suprasti, kas sum animi vyksta, ir pasirinkti geresnę strategiją, o ne impulsyvų atsaką, kuris ne visuomet yra geras.

Manęs laukia tikroji “AŠ”, džiaugsmas, ašaros, galiu labiau toleruoti nežinomybę ir staigius pokyčius.

 

I. Yalomas (1985) apie psichoterapinę grupę:

Tai tam tikra socialinė laboratorija, kurioje nuolat skatinamas nuoširdus ir atviras santykių su kitais grupės dalyviais aptarimas. Tai padeda geriau pažinti ir suprasti savo santykius su kitais žmonėmis. APTARINĖTI SANTYKIUS SU KITAIS GRUPĖS DALYVIAIS NĖRA LENGVA; TAI KELIA NERIMĄ IR ĮTAMPĄ. Tačiau siekiant užmegzti kontaktą su anksčiau nepažįstamais žmonėmis tai neišvengiama. Kita vertus, svarbu užmegzti tinkamus santykius su žmonėmis čia, grupėje, kad šiuo patyrimu būtų galima pasinaudoti kasdienėse situacijose. Itin svarbu pamatyti savo problemų tarpasmeninį kontekstą. Taip pat svarbu pabrėžti, kad daugiausiai naudos grupėje galima gauti tik nuoširdžiai ir atvirai išreiškiant savo jausmus, kylančius grupėje. Tai svarbiausias dalykas grupės darbe.