+370 640 50972 +370 687 23773

PRIVATUMO POLITIKA

SVARBI INFORMACIJA APIE TAI, KAIP RENKAME, NAUDOJAME IR SAUGOME JŪSŲ INFORMACIJĄ

Paskutinė atnaujinimo data: 2018 m. rugpjūčio 8 d.

Puslapis www.grupineterapija.lt (arba tiesiog „Puslapis“ ar „mes“) saugo informaciją apie Jus ir Jūsų privatumą. Rinkdami, naudodami ir saugodami informaciją apie Jus, mes laikomės Europos Sąjungos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (sutrumpintai vadinamo „GDPR“)1, Lietuvos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų.

1. Ką rasiu šioje politikoje?
Šioje politikoje rasite atsakymus į svarbiausius klausimus apie tai, kaip mes renkame, naudojame ir saugome informaciją apie Jus. Tai yra Jums svarbu – prašome atidžiai susipažinti su pateikiama informacija. Ši politika gali keistis. Prašome Jūsų laikas nuo laiko apsilankyti interneto puslapyje adresu http://www.grupineterapija.lt ir perskaityti ten skelbiamą naujausią politikos versiją.

2. Kas yra atsakingas už informacijos apie mane apsaugą?
Puslapis www.grupineterapija.lt
Mūsų el. pašto adresas: info@grupineterapija.lt
Mūsų tel. Nr.: +370 687 23773; +370 640 50972

3. Kodėl ir kokią informaciją renkate apie mane?
Tvarkome ir valdome gaunamas puslapio grupineterapija.lt užklausas, prašymus bei skundus;
Detalią informaciją rasite grupineterapija.lt Tvarkomų duomenų aprašyme.

4. Kam perduodate informaciją apie mane?
Kai tai leidžia teisės aktai ir to reikia dėl priežasčių, nurodytų šiame pranešime prie atsakymo į 3 klausimą, informaciją apie Jus atskleidžiame:  teismams, priežiūros, teisėsaugos ir kitoms valstybės institucijoms;

5. Kokią informaciją privalau jums pateikti?
Prašome peržiūrėti grupineterapija.lt Tvarkomų duomenų aprašymą – privalote pateikti tą informaciją apie save, kuri yra būtina tam, kad suteiktumėme grupineterapija.lt puslapyje nurodytas paslaugas. Jums nepateikus šios informacijos, negalėsime suteikti nurodytų paslaugų.

6. Kiek laiko saugojate informaciją apie mane?
Tiek, kiek informacija yra reikalinga paslaugoms suteikti ir leidžia teisės aktai. Išsamią informaciją pateikiame grupineterapija.lt Tvarkomų duomenų aprašyme.

7. Kokias teises turiu?
GDPR ir kiti teisės aktai suteikia Jums teises, numato atvejus, kada galite jomis pasinaudoti, tvarką, kurios turite laikytis, ir išimtis, kada to padaryti negalėsite. Kai tai leidžia teisės aktai, Jūs galite:

 • Pateikti mums prašymą gauti patvirtinimą, ar puslapis www.grupineterapija.lt tvarko su Jumis susijusius duomenis ir jei tvarko, prašyti susipažinti su tvarkomais duomenimis ir su jais susijusia informacija;
 • Pateikti mums prašymą ištaisyti netikslią, neteisingą naudojamą informaciją arba ją papildyti, kai ji nėra išsami;
 • Pateikti mums prašymą ištrinti informaciją, kurią turime apie Jus, jeigu ją naudojame neteisėtai;
 • Pateikti mums prašymą apriboti apie Jus turimos informacijos tvarkymą – kai ginčijate duomenų tikslumą ar prieštaraujate duomenų tvarkymui, nesutinkate, kad būtų ištrinti neteisėtai tvarkomi Jūsų duomenys, ar duomenų Jums reikia, siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • Išreikšti nesutikimą dėl duomenų naudojimo – kai tai darome remdamiesi puslapio grupineterapija.lt teisėtais ir / ar trečiųjų asmenų interesais;
 • Pateikti mums prašymą perkelti (gauti) tuos duomenis, kuriuos Jūs mums pateikėte pagal sutartį ar su sutikimu / išreikšdamas sutikimą ir kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis, bendrai naudojama elektronine forma;
 • Atšaukti mums duotus sutikimus dėl informacijos apie Jus naudojimo – kai duomenis naudojame remdamiesi Jūsų gautu sutikimu;
 • Pateikti skundą priežiūros institucijai, visų pirma valstybėje narėje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta arba vieta, kurioje padarytas įtariamas GDPR pažeidimas ir kreiptis dėl teisminių teisių gynimo priemonių.

8. Kokie teisiniai pagrindai jums leidžia rinkti informaciją apie mane?

 • Sudarome ir vykdome sutartis su Jumis (GDPR 6 str. 1 d. b p.)
 • Turime teisėtą interesą (GDPR 6 str. 1 d. f p.)
 • Privalome rinkti informaciją pagal įstatymus (GDPR 6 str. 1 d. c p.)

Detalią informaciją apie tai rasite puslapio grupineterapija.lt Tvarkomų duomenų aprašyme.

9. Ar Jūsų interneto puslapis palieka slapukus mano kompiuteryje ar įrenginyje?
Taip. Mes naudojame slapukus, kaip nurodyta grupineterapija.lt Slapukų politikoje.


2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)